dimarts, 30 de maig del 2017

Aprendre nutrició a cop d'impostos

Sempre m'ha cridat l'atenció com els poders legislatius resolen alguns problemes, com ara la llei amb el nou impost sobre les begudes ensucrades.
Dóna la sensació que ens consideren casos perduts, incorregibles éssers que no poden anar més enllà i entendre què és bo i què no. I si fem alguna cosa dolenta, com ells ens estimen tant, ens han de castigar (amb un impost) perquè és que no tenen alternativa...
.
He de confessar-vos que he llegit (en part) aquesta nova llei. En el preàmbul diu:

El capítulo VIII crea otro tributo propio: el impuesto sobre
las bebidas azucaradas envasadas. Este impuesto da cumplimiento a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, recogida en un informe de 11 de octubre de 2016, que insta a aprobar e impulsar medidas impositivas que graven las bebidas azucaradas con el objetivo de reducir problemas como la obesidad y determinados tipos de diabetes. El impuesto que ahora se crea tiene por objeto, pues, gravar el consumo de las bebidas azucaradas envasadas por los efectos que tiene en la salud de la población.

Posats a citar la OMS, també recomana (des de fa 15 anys, en un document de 2001):


I explica algunes raons:  

Los niños obesos o con sobrepeso tienen un mayor riesgo de padecer problemas de salud graves, como diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, asma y otros problemas respiratorios, trastornos del sueño y hepatopatías. Asimismo, pueden sufrir efectos psicológicos, como baja autoestima, depresión y aislamiento social. La obesidad infantil también aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades no transmisibles, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.
Además de aportar todos los nutrientes que un lactante necesita en los primeros seis meses de vida y proteger contra las enfermedades comunes de la infancia (a saber, diarrea y neumonía), cada vez hay más datos que indican que la lactancia materna puede tener beneficios a más largo plazo, como reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia y la adolescencia. Algunos datos también señalan una relación entre la lactancia materna y la reducción del riesgo de diabetes de tipo 2, menor tensión arterial y mayor puntuación en las pruebas de inteligencia.

Sobre això, la lactància materna, que redueix el risc, quin casual, d'obesitat i algun tipus de diabetes, no he sentit que estiguin pensant en legislar res de nou. Segons la OMS, facilitar la lactància materna durant 6 mesos tindria molts beneficis directes, presents i futurs pels infants i les mares.

En la pràctica diària al Centre d'Atenció Primària sabem de moltes mares que voldrien lactar més temps i no poden per les seves obligacions laborals, mentre que, aparentment, qui compra al supermercat begudes ensucrades ho fa perquè vol.

Ja han posat més difícil que comprem aquestes begudes encara que les volguem. Estaria bé que ara facilitessin la millor alimentació coneguda pels lactants, a les famílies que així ho desitgin.

Antoni Salvà
Pediatre.