diumenge, 31 de gener del 2016

He d'escollir entre medicament i lactància?

Tot sovint ens consulten mares lactants sobre un medicament que els han receptat per alguna malaltia i dubten de si el poden prendre amb seguretat, o si han d'escollir entre lactància i medicament.

Per no dir un 100%..., en el 99% de les consultes que rebem, els medicaments habitualment prescrits per malalties comunes són compatibles amb la lactància materna. Per sort, tenim una font d'informació fiable i accessible que no ens cansem de recomanar.

A la pàgina web www.e-lactancia.org tothom pot accedir a una molt complerta base de dades de medicaments de tot tipus i la seva compatibilitat o no amb la lactància materna. És molt clara i visual. Cada fàrmac apareix amb un codi de color que indica el grau de compatibilitat.

                             

Tan convençuts estem de la seva utilitat que us animem a:
                    visitar la pàgina
                    informar de la seva existència al vostre metge, si no la coneix ja
                    donar-la a conèixer a persones a qui pugui interessar

Si el medicament en qüestió no és compatible, s'haurà de buscar una alternativa. La mateixa pàgina ajuda en aquest sentit o el metge pot buscar-les en protocols de tractament. Pensem que l'opció de suspendre la lactància no s'hauria de fer a la primera, sense haver explorat altres possibilitats. De vosaltres depèn, en última instància. En tot cas, nosaltres estem sempre disposats a resoldre dubtes i buscar alternatives. Pregunteu-nos al CAP.


Antoni Salvà. Pediatre.